Bedrijfsstrategie

Bedrijfsstrategie

Succesvolle ondernemingen hebben onder andere één aspect gemeen: ze hebben een doordacht plan. Een bedrijfsstrategie. Ze hebben goed nagedacht over wie de klant is, wat de klant precies wil, wat hun huidige positie binnen de markt is en hoe ze zich kunnen onderscheiden. Succesvolle bedrijven hebben een duidelijke koers bepaald en handelen hiernaar. Om je commerciële, financiële en organisatorische doelstellingen te bereiken is een heldere bedrijfsstrategie essentieel. 

Na vele jaren van economische tegenwind zien we dat het consumenten- en producentenvertrouwen weer langzaam stijgt. De economische crisis heeft de financiële buffers bij veel bedrijven in het MKB onder druk gezet. Veel bedrijven zijn de afgelopen jaren terughoudend geweest met investeringen. Juist in tijden van onzekerheid en grote veranderingen is een goede bedrijfsstrategie van groot belang. Recent onderzoek toont aan dat bijna de helft van de MKB bedrijven haar strategie wil veranderen als gevolg van de economische crisis.

Wat houdt een goede bedrijfsstrategie precies in?

Een goede bedrijfsstrategie omvat de doelstellingen die je als bedrijf binnen drie tot vijf jaar wilt bereiken. Ook staat beschreven via welke weg je deze doelen wilt bereiken. Het fundament van een succesvolle bedrijfsstrategie wordt gevormd door de missie en de visie. Deze beschrijven de bestaansreden van het bedrijf en het toekomstbeeld. Andere belangrijke elementen zijn marktstrategie, tactiek en operationele uitvoering. Een goede strategie geeft richting, motiveert medewerkers, zorgt voor onderscheidend vermogen en geeft uitzicht op succes.

Moeite met het formuleren van jouw bedrijfsstrategie?

iTV Media heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van bedrijfsstrategieën. Door onze ervaring, onze specifieke kennis van MKB en onze achtergrond (NIMA-C) kunnen we snel tot de kern komen. Onze benadering heeft zich al vele malen bewezen. Daarbij staan de belangen en doelstellingen van onze klant centraal. Op basis van onze analyse krijg je handvatten aangereikt om jouw bedrijfsvoering effectief bij te sturen met als belangrijkste resultaat: verhoging van efficiëntie, een hoger rendement en hogere groeikansen.

iTV Media levert maatwerk

iTV Media levert altijd maatwerk. Soms is het genoeg om ‘slechts’ een aantal elementen aan te pakken in de strategie, bedrijfsvoering, bedrijfsprocessen of organisatiestructuur. Merendeel van de opdrachten waar we bij betrokken zijn is de wens van onze klanten dat we de dynamiek in de onderneming en de knelpunten middels een plan van aanpak belichten. Bij het ontwikkelen van jouw bedrijfsstrategie kun je aan de volgende zaken denken:

Missie

Hierbij kijken we naar de waarden, de identiteit en het meest elementaire bestaansrecht van het bedrijf. Hoe is de relatie van het bedrijf tot klanten, medewerkers, partners, leveranciers, etc.

Visie

In de visie wordt omschreven wat je als organisatie wilt bereiken. Hieronder vallen toekomstbeeld, ambitie, kernwaarden en het onderscheidende karakter van het bedrijf en/of haar producten. 

Marktstrategie

Bij de marktstrategie geef je antwoord op de vraag wat precies de overwegingen zijn van jouw doelgroep(en) om zaken met je te doen. Hierbij analyseren we jouw productassortiment, markt, concurrentiepositie, waardepropositie en toegevoegde waarde van de producten voor jouw klanten.

Tactiek

Bij de tactiek worden het plan, de middelen en de wegen bepaald om het doel te bereiken. We kijken hierbij o.a. naar de organisatiestructuur, het besturingsmodel, hoe de processen verlopen, in hoeverre ze ‘lean’ zijn, etc.

Operationele uitvoering

Hierbij gaat het om de vertaling van de doelstellingen ten aanzien van onder andere marketing en sales, financiën, productontwikkeling en wat nodig is om de doelstellingen te bereiken (budget, middelen, personeel).

Ben je benieuwd wat we voor jouw bedrijf of merk kunnen betekenen?

Neem contact met ons op voor een gesprek over de mogelijkheden en kansen die wij voor jouw organisatie zien.

We zijn telefonisch bereikbaar via +31 (0) 35 538 538 0 of per e-mail via info@itvm.nl.

Waarom iTV Media?

Ruim 25 jaar ervaring
Gespecialiseerd in het 'MKB' segment
Persoonlijke, klant- en doelgerichte adviezen
Onderhandelen van scherpe inkooptarieven