mediaplanning

Mediaplanning

In het mediaplan wordt de mediakeuze, de planning en inzet van het budget bepaald. Het mediaplan wordt gebaseerd op de mediastrategie. Het succes van een campagne hangt af van een goede mediaplanning. Om jouw doelstellingen effectief te kunnen bereiken is een grondige analyse van alle mediatypen in relatie tot jouw commerciële doelgroepen van het grootste belang. Bereikcijfers en effectiviteit van de media spelen een grote rol bij de uiteindelijke keuze. Tevens zijn inzetfrequentie en timing belangrijke uitgangspunten.

itvmedia-media-plan

Wilt u ook een goede mediaplanning?

iTV Media verzorgt al vele jaren de mediaplanning voor haar klanten. Bij alles wat we doen redeneren we vanuit de doelstellingen en het te bereiken rendement van onze klanten. Vanuit onze aanpak hebben we vele succesvolle campagnes kunnen realiseren. Om de commerciële doelgroepen effectief te kunnen bereiken nemen we ook kwalitatieve zaken mee zoals beleving, het juiste umfeld en het gewenste design.

 

 

Als crossmediaal bureau heeft iTV Media kennis van en ervaring met alle verschillende mediatypen waaronder TV, radio, online, print, sponsoring, mobiel en out of home. Als actieve speler in het medialandschap hebben we een goed overzicht van alle mogelijkheden en weten we waar de kansen voor onze klanten liggen. Bij de bepaling van jouw mediaplan bekijken we per mediatype welke media exploitanten, titels, TV-zenders en/of TV programma’s het best binnen de doelstellingen passen. Daarnaast kijken we bijvoorbeeld ook naar de consumptie gedrag van jouw doelgroep waarop we vervolgens de keuze voor de juiste tijdstippen en periodes baseren.

Wat kunt u van ons verwachten?

Bij de invulling van jouw mediaplan spelen onder andere de volgende onderdelen een rol:

Bereik

Onder bereik verstaan we het aantal personen dat met een uiting of mediumtype wordt geconfronteerd. Bij het mediaplan gaat het erom dat het bereik hoog is binnen de relevante doelgroep. Effectieve communicatie dient zo gericht mogelijk te gebeuren. Per mediumtype worden bereikcijfers anders uitgedrukt. Bij TV is GRP (Gross Rating Point) de maatstaf om het bereik bij de doelgroep uit te drukken. Eén GRP is 1% kijkdichtheid binnen de relevante doelgroep.

Contactfrequentie

Hiermee wordt het aantal keren dat een persoon met een uiting wordt geconfronteerd bedoeld. Met name bij het introduceren van een nieuw product of het vergroten van de naamsbekendheid is de contactfrequentie extra van belang.

Afhankelijk van cyclus en bekendheid van een product is een hogere contact frequentie van belang om in voldoende mate bekendheid bij de doelgroep op te bouwen.

Mediakosten

Dit zijn de kosten die gemoeid zijn om een bepaalde hoeveelheid mensen binnen de doelgroep te bereiken. De Mediakosten is de totale investering in media inzet die noodzakelijk zijn om een goed bereik en contact frequentie binnen de doelgroep op te bouwen. Met de juiste inzet van media en de daarvoor noodzakelijke investering is het mogelijk om de doelgroep in voldoende mate op het product te attenderen teneinde hen te interesseren tot aankoop over te gaan.

Umfeld

De effectiviteit van een uiting hangt niet alleen af van het mediumtype of de populariteit van een programma of titel. De commerciële kracht wordt ook bepaald door het umfeld. Het umfeld staat voor context; de omgeving van de uiting. Per mediumtype is dit anders. Bij TV kan dat de redactionele omgeving van een TV-zender zijn, of het genre of de titel van de omliggende programmering.

Budget

Nadat alle verwachte kosten per medium type in kaart zijn gebracht moet een keuze gemaakt worden welke mix tot de beste resultaten leidt binnen het gestelde budget van de opdrachtgever. Door het grote netwerk en de vele partnerships van iTV Media kunnen we zeer efficiënt media inkopen het geen betekent dat we meer inzet kunnen creëren tegen lagere kosten.

Planning

De planning is normaal gesproken de laatste fase van het mediaplan. Dit is een schema waarin overzichtelijk wordt gemaakt wat op welke datum en welk tijdstip gebeurt. Hierin is vaak een aantal bursts opgenomen. Dit zijn tijdvakken van intensieve communicatie, om extra awareness bij de doelgroep te realiseren. iTV Media denkt al in een vroeg stadium na over de mediaplanning. Vooral bij productintroductie is dit extra van belang.

Ben je benieuwd wat we voor jouw bedrijf of merk kunnen betekenen?

Neem contact met ons op voor een gesprek over de mogelijkheden en kansen die wij voor jouw organisatie zien.

We zijn telefonisch bereikbaar via +31 (0) 35 538 538 0 of per e-mail via info@itvm.nl.

Waarom iTV Media?

Ruim 25 jaar media ervaring
Groot netwerk bij exploitanten én producenten
Onderhandelen van scherpe inkooptarieven
Persoonlijke, klant en doelgerichte adviezen