iTV Media positionering

Positionering

Een scherpe positionering is van groot belang om het gewenst imago van jouw merk binnen de klanten/doelgroep te realiseren. Het gewenst imago overbrengen binnen je doelgroep door middel van een gerichte positionering is een uitdagend proces. Doel is om met deze techniek in het brein van de consument een imago of identiteit van het merk of product te bouwen die gebaseerd is op een verdedigbaar concurrentievoordeel. Op deze wijze is het middels een positioneringsstrategie mogelijk om je te onderscheiden van de concurrentie. 

 

De afgelopen 20 jaar is het aantal bedrijven in Nederland ruim verdubbeld van 600.000 naar 1,4 miljoen. Naar verwachting groeit het aantal bedrijven de komende tien jaar verder naar circa 2,2 miljoen. Door de overvloed aan aanbieders en het feit dat consumenten en klanten overspoeld worden met reclameboodschappen is het van groot belang om je te onderscheiden van de “rest”. Als klanten weinig onderscheid en relevantie waarnemen tussen aanbieders dan is de kans groot dat ze voor een van de vele concurrenten kiezen.

Positionering gaat over het kiezen van een onderscheidende positie ten opzichte van de concurrentie in het brein (perceptie) van de gewenste doelgroep. Hiermee verhoog je de voorkeurspositie bij de (gewenste) klant. Door een gunstige positionering van je bedrijf/merk en producten ben je in staat om de naamsbekendheid te vergroten en het gewenste imago in de perceptie van de doelgroep creëren. Een goede positionering is het fundament voor alle marketing- en acquisitieactiviteiten.

 

Positionering heeft veel te maken met inspelen op het onderbewustzijn van de doelgroep. Wat we waarnemen, denken en beslissen wordt gestuurd vanuit onze hersenen. Deels vanuit ons bewustzijn maar voor het grootste deel vanuit ons onderbewustzijn. Onderzoek heeft aangetoond dat slechts 5% van ons gedrag bewust en gepland is. Door doelgericht te positioneren kan invloed worden uitgeoefend op het onbewuste en consumenten gedrag. iTV Media maakt gebruik van neuromarketing. Dit verschaft ons een goed inzicht in hoe de consument waarneemt, denkt en handelt. Hierdoor is het gedrag beter voorspelbaar. Aan de hand van deze voorspellingen kunnen wij je nog beter adviseren een gewenst imago neer te zetten met een duidelijke en doelgerichte positionering.

Waarom kiezen voor iTV Media?

iTV Media heeft veel ervaring in het positioneren van nieuwe producten en merken. Meestal gaat het echter om het herpositioneren van een bestaand product of merk. Als iets niet als geloofwaardig wordt ervaren, wordt het moeizaam door consumenten geaccepteerd. We informeren je graag over onze werkwijze om bestaande percepties en associaties bij het publiek effectief te veranderen.

 

Door de jarenlange ervaring met het oplossen van bedrijfskundige- en marketingvraagstukken heeft iTV media een goed en actueel beeld van de verschillende markten in Nederland, dit stelt ons in de gelegenheid optimaal op in te spelen op ontwikkelingen. We volgen de economische ontwikkelingen op de voet. Gecombineerd met onze jarenlange ervaring in marketing vraagstukken kunnen we bedrijven op strategisch niveau effectief bijstaan bij het bepalen van hun positionering. We zijn gespecialiseerd in het ‘MKB’ segment, we hebben door de jaren al veel klanten succesvol geholpen de juiste keuzes te maken.

 

Uit onderzoek is gebleken dat mensen ongeveer vier tot vijf aanbieders binnen een specifieke categorie (product, merk) onthouden. Het is dus van het grootste belang om zo hoog mogelijk in de shortlist van de consument te staan. Om dit te bereiken is een goed inzicht in de consument, de markt en het product of merk zeer belangrijk. iTV media helpt je graag jouw richting te bepalen. Daarvoor doorlopen we een aantal stappen waarbij we bijvoorbeeld de volgende vragen aan de orde laten komen:

Wat kun je van ons verwachten?

Uit onderzoek is gebleken dat mensen ongeveer vier tot vijf aanbieders binnen een specifieke categorie (product, merk) onthouden. Het is dus van het grootste belang om zo hoog mogelijk in de shortlist ook wel genoemd preferente breinpositie van de consument te staan. Om dit te bereiken is een goed inzicht in de consument, de markt en het product of merk zeer belangrijk. iTV media helpt je graag jouw richting te bepalen. Daarvoor doorlopen we een aantal stappen waarbij we bijvoorbeeld de volgende vragen aan de orde laten komen:

Product

Hoe ziet de productportefeuille er precies uit? Hoe beoordelen de klanten de verschillende producten? Waarom kopen ze het product, wat levert het hen op? Wat zijn de unieke voordelen van de producten voor de doelgroep? Wat zijn de Unique Selling Points (USP’s) van het product?

Markt

Hoe groot is de markt waarin men opereert en hoe ziet deze eruit? Hoe ontwikkelt deze markt zich? Wat zijn de kansen in de markt? Wat voor type klant koopt het product? Hoe ziet de ideale klant eruit? Komt dit overeen? In hoeverre sluit het product aan bij de vraag van de (gewenste) klant. Wat wil de klant eigenlijk precies? En waarom? Wat is er nodig om in het unieke voordeel van de klant te voorzien?

Concurrentie

Wie zijn de concurrenten? Hoe ontwikkelt de concurrentie zich? Waarom kopen consumenten het product van concurrenten? Wat zijn sterke en zwakke punten van de concurrent? Waarin onderscheid de organisatie of merk zich van de  concurrentie?

Merk

Hoe wordt het merk door de klanten gepercipieerd? Hoe is dit bij de niet-klanten? Wat is het imago van het merk bij de gewenste doelgroep? Wat zijn de kerneigenschappen van het merk? Komt het gewenste merkimago overeen met het door de doelgroep gepercipieerde imago? Hoe onderscheidend is het merkimago ten opzichte van de concurrentie?

Ben je benieuwd wat we voor jouw bedrijf of merk kunnen betekenen?

Neem contact met ons op voor een gesprek over de mogelijkheden en kansen die wij voor jouw organisatie zien.

We zijn telefonisch bereikbaar via +31 (0) 35 538 538 0 of per e-mail via info@itvm.nl.

Waarom iTV Media?

Ruim 25 jaar media-ervaring
Persoonlijke, klant- en doelgerichte adviezen
Integratie van neuromarketing
Begeleiding van A-tot-Z