databasemarketing

Database marketing

Veel bedrijven hebben zeer waardevolle informatie in hun database over hun klanten. Meer informatie dan ze zelf beseffen, en desondanks vaak geen inzicht in het gedrag van de eigen klanten. De vastgelegde informatie blijft dikwijls onbenut. In veel gevallen zijn bedrijven zich er niet van bewust dat hun database waardevolle gegevens over hun klanten bevat en dat dit een bijdrage kan leveren in het creëren van omzetverhoging en klant tevredenheid. Het ontbreekt regelmatig aan tijd, de kennis en middelen om data zodanig te analyseren en te verrijken dat deze kunnen worden ingezet voor marketingactiviteiten. Een gemiste kans.

 

Met database marketing kun je meer rendement behalen en jouw klant relevantie bieden. De informatie uit jouw database vormt het voetstuk voor een succesvolle strategie. Hoe goed ken je je klant? Gebruikt u de aanwezige kennis over jouw klanten effectief? Wat is database marketing?

Bij database marketing gaat het erom dat de gegevens die worden opgeslagen via bijvoorbeeld CRM-systemen worden gebruikt voor marketing, communicatie en sales. Hoe meer je over je klanten weet, hoe beter je kunt inspelen op hun individuele behoeften en de nodige relevante informatie en of aanbod. Het grote voordeel van dergelijke data is dat het daadwerkelijk gaat om individuele klantgegevens. Door middel van datamining/data analyse kan toegevoegde waarde worden gecreëerd zodat je jouw klant op het juiste moment het aanbod kunt doen.

De voordelen van database marketing:

  • Op de individuele klant gepersonaliseerd aanbod kunnen doen
  • Hoger rendement (lager weigeringspercentage)
  • Hogere conversie
  • Relevantie bieden
  • Retentie verkoop verhogen (focus op inbound)
  • Waarde creëren van jouw eigen organisatie

 

Het is bij database marketing van belang dat de gegevens gestructureerd worden opgeslagen. Bij kleinere bedrijven worden klantgegevens vaak in Excel en Word bijgehouden. Vanaf een bepaalde schaalgrootte is dat echter ondoenlijk. Ook binnen het MKB kiezen steeds meer bedrijven voor een CRM-systeem. Dit vergemakkelijkt het relatiebeheer. Een CRM-systeem maakt het ook mogelijk om administratieve processen te automatiseren. De gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken is echter een vak apart. Een gedegen klantendatabase die up-to-date is en tevens inzicht kan geven in de behoefte van jouw klant is van ongekende waarde voor jouw onderneming.

 

De valkuilen van database marketing:

  • Niet alle data is geschikt.
  • Interpretatiefouten liggen op de loer.
  • Kost veel tijd, vooral indien er onvoldoende statistische kennis en middelen in huis zijn.
  • Onvoldoende rekening houden met nieuwe privacy wetgeving AVG 2018.

Daarom kies je voor iTV Media

iTV Media heeft veel ervaring met database marketing. Met name bij bedrijven in het MKB zorgen we ervoor dat ze hun klantinformatie optimaal kunnen benutten voor cross-selling (verkoop van aanverwante producten), up-selling (verkoop van een product uit een hoger segment) en deep-selling (meer verkoop van hetzelfde product).

 

Of je je klantinformatie nu bijhoudt in Excel of gebruik maakt van een geavanceerd CRM-systeem, we kunnen je helpen om een gedegen klantendatabase te ontwikkelen die op technisch gebied voorop loopt. Daarnaast kunnen we jouw data analyseren zodat je jouw klanten beter kunt bedienen. Wil je een stap verder gaan en jouw database(s) gebruiken voor het verhogen van de omzet, klant tevredenheid of een meer geïntegreerde omnichannel aanpak. We kunnen je hierbij op alle aspecten ondersteunen.

 

Iedere klant vertoont zijn eigen specifieke gedrag, heeft unieke kenmerken en behoeften. Door alle informatie die voorhanden is te analyseren kun je voor elke klant beter bepalen welk aanbod je hem/haar het beste kunt doen. iTV Media ondersteunt en adviseert je graag in dit proces of neemt je het werk uit handen. We hebben niet veel tijd nodig om een inschatting te maken van de mogelijkheden en wat database marketing je kan opleveren.

We zijn je graag van dienst bij de volgende fasen:

Verzamelen van klantgegevens

Hoe meer je vastlegt, hoe beter. Van informatie over productaankopen tot feedback/reacties en klachten. We adviseren je graag hoe je alle data het best kunt vastleggen en helpen je de gegevens te ordenen zodat verschillende databestanden met elkaar kunnen worden gekoppeld. In de nieuwe privacy wetgeving dien je transparant te zijn over de data die je van klanten wenst te ontvangen en hier voor dienen ze goedkeuring te verlenen. Klanten dienen op ieder willekeurig moment ook de mogelijkheid te krijgen om inzage in hun data te krijgen dan wel je organisatie te verzoeken de verzamelde data te vernietigen. De privacy wetgeving AVG 2018 streeft naar volledige transparantie richting klanten en bezoekers om misbruik van persoonlijke data te voorkomen.

Analyse

We hebben alle programma’s in huis om de data vanuit jouw interne bronnen (zoals transactiegegevens, callcenter gegevens, website clickstream data, etc.) met elkaar te koppelen en deze te verrijken met externe data, zoals socio-demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, woonplaats, etc.). Vervolgens creëren we toegevoegde waarde met behulp van datamining (het zoeken naar statistische verbanden om marketing en sales opportunity’s te ontdekken).

Toepassen van klantkennis

De informatie die uit de data-analyse komt vormt belangrijke input voor jouw sales strategie. We helpen je graag de informatie te vertalen naar bruikbare methodieken voor jouw cross-, up- en deep-selling activiteiten om zodoende jouw rendement te verhogen.

Ben je benieuwd wat we voor jouw bedrijf of merk kunnen betekenen?

Neem contact met ons op via +31 (0) 35 538 538 0 of per e-mail via info@itvm.nl.

Waarom iTV Media?

Gespecialiseerd in het ‘MKB’ segment
Advies en begeleiding van A-tot-Z
Persoonlijke benadering
Scherpe prijsstelling

ITV MEDIA IN 60 SECONDEN