Positionering

Positionering is uitermate geschikt om het gewenst imago van uw merk bij uw doelgroep te bewerkstelligen. Het gewenst imago overbrengen op uw doelgroep door middel van een gerichte positionering is echter een lastig proces. De afgelopen 20 jaar is het aantal bedrijven in Nederland ruim verdubbeld van 600.000 naar 1,4 miljoen. Naar verwachting groeit het aantal bedrijven de komende tien jaar verder naar circa 2,2 miljoen. Door de overvloed aan aanbieders en het feit dat consumenten en klanten overspoeld worden met reclameboodschappen is het niet eenvoudig om je te onderscheiden. Als klanten weinig onderscheid waarnemen tussen u en uw concurrenten, is de kans dat ze voor u kiezen gering.

Wat is positionering?

Positionering gaat over het kiezen van een onderscheidende positie ten opzichte van de concurrentie in het brein (perceptie) van uw gewenste doelgroep. Hiermee verhoogt u de voorkeurspositie bij uw (gewenste) klant. Door een gunstige positionering van uw bedrijf/merk en producten kunt u uw naamsbekendheid vergroten en een gewenst imago in de perceptie van de doelgroep creëren. Een goede positionering is het fundament voor al uw marketing- en acquisitieactiviteiten.

Neuromarketing

Positionering heeft veel te maken met inspelen op het onderbewustzijn van de doelgroep. Wat we waarnemen, denken en beslissen wordt gestuurd vanuit onze hersenen. Deels vanuit ons bewustzijn maar voor een groot deel ook vanuit ons onderbewustzijn. Onderzoek heeft aangetoond dat slechts 5% van ons gedrag bewust en gepland is. Door doelgericht te positioneren kan invloed worden uitgeoefend op het onbewuste en automatische gedrag. iTV Media maakt gebruik van neuromarketing. Dit verschaft ons een goed inzicht in hoe de consument waarneemt, denkt en handelt. Hierdoor is het gedrag beter voorspelbaar. Aan de hand van deze voorspellingen kunnen wij u beter adviseren en zodoende uw gewenst imago neerzetten met een gerichte positionering.

Positionering vs. herpositionering

iTV Media heeft veel ervaring in het positioneren van nieuwe producten en merken. Meestal gaat het echter om het positioneren van een bestaand product of merk; herpositionering. Dit vergt een andere aanpak, omdat de reeds bestaande positionering moet worden aangepast. Mensen veranderen niet makkelijk van gedachten. Als iets niet als geloofwaardig wordt ervaren, wordt het moeizaam door het geheugen geaccepteerd. We informeren u graag over onze werkwijze om bestaande percepties en associaties bij het publiek effectief te veranderen.

Onze toegevoegde waarde

Door de jarenlange ervaring met bedrijfskundige- en marketingoplossingen heeft iTV media een goed en actueel beeld van de verschillende markten in Nederland, waardoor hier optimaal op ingespeeld kan worden. We volgen de economische ontwikkelingen op de voet. Gecombineerd met onze achtergrond (NIMA-C) kunnen we bedrijven op strategisch niveau effectief bijstaan bij het bepalen van hun positionering. We zijn gespecialiseerd in het ‘MKB-groot’ segment, we hebben door de jaren al veel klanten, zowel groot als klein, succesvol geholpen de juiste keuzes te maken.

Wat kunt u van ons verwachten?

Uit onderzoek is gebleken dat mensen ongeveer vier tot vijf aanbieders binnen een specifieke categorie (product, merk) onthouden. Het is dus van het grootste belang om zo hoog mogelijk in de shortlist van de consument te staan. Om dit te bereiken is een goed inzicht in de consument, de markt en uw eigen product of merk zeer belangrijk. iTV media helpt u graag uw richting te bepalen. Daarvoor doorlopen we een aantal stappen waarbij we u bijvoorbeeld de volgende vragen voorhouden:

  • Product. Hoe ziet uw productportefeuille er precies uit? Hoe beoordelen de klanten de verschillende producten? Waarom kopen ze uw product, wat levert het hen op? Wat zijn de unieke voordelen van de producten voor uw doelgroep? Wat zijn de Unique Selling Points (USP’s) van uw product?
  • Markt. Hoe groot is de markt waarin u opereert en hoe ziet deze eruit? Hoe ontwikkelt deze markt zich? Wat zijn de kansen in de markt? Wat voor type klant koopt uw product? Hoe ziet de ideale klant eruit? Komt dit overeen? In hoeverre sluit uw product aan bij de vraag van de (gewenste) klant. Wat wil de klant eigenlijk precies? En waarom? Wat is er nodig om in het unieke voordeel van de klant te voorzien?
  • Concurrentie. Wie zijn uw concurrenten? Hoe ontwikkelt de concurrentie zich? Waarom kopen consumenten het product van concurrenten en niet bij u? Wat zijn hun sterke en zwakke punten? Waarin bent u anders dan uw concurrentie?
  • Merk. Hoe wordt uw merk door uw klanten gepercipieerd? Hoe is dit bij de niet-klanten? Wat is het imago van uw merk bij uw doelgroep? Wat zijn de kerneigenschappen van uw merk? Komt uw gewenste merkimago overeen met het door de doelgroep gepercipieerde imago? Hoe onderscheidend is uw merkimago ten opzichte van de concurrentie?

Waarom iTV Media

  • Gespecialiseerd in het ‘MKB-groot’ segment
  • Persoonlijke benadering
  • Scherpe prijsstelling

Interesse?

Neem contact met ons op!

Uw naam

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Uw bericht

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

Meer informatie over onze Privacy Statement klik hier.