Bedrijfsstrategie

Bedrijfsstrategie

Succesvolle ondernemingen hebben minimaal één ding gemeen: ze hebben een plan. Een bedrijfsstrategie. Ze hebben goed nagedacht over wie de klant is, wat de klant precies wil, wat hun huidige positie binnen de markt is en hoe ze zich kunnen onderscheiden. Succesvolle bedrijven hebben een duidelijke koers bepaald en handelen hier naar. Om je commerciële, financiële en organisatorische doelstellingen te bereiken is een heldere bedrijfsstrategie essentieel. Heeft u een heldere bedrijfsstrategie?

Helft Nederlandse MKB bedrijven wil strategie veranderen

Na vele jaren van economische tegenwind krabbelen zowel het consumenten- als het producentenvertrouwen weer langzaam op. Door de economische crisis zijn de financiële buffers bij veel bedrijven in het MKB echter zo goed als uitgeput. Veel bedrijven zijn daarom terughoudend met investeringen. Juist in tijden van onzekerheid en grote veranderingen is een goede bedrijfsstrategie van groot belang. Recent onderzoek heeft dan ook aangetoond dat bijna de helft van de MKB bedrijven haar strategie wil veranderen als gevolg van de economische crisis.

Wat is een bedrijfsstrategie?

Wat houdt een goede bedrijfsstrategie precies in? Een goede bedrijfsstrategie omvat de doelstellingen die je als bedrijf binnen drie tot vijf jaar wilt bereiken. Tevens staat beschreven via welke weg je deze doelen wilt bereiken. Het fundament van een succesvolle bedrijfsstrategie wordt gevormd door de missie en de visie. Deze beschrijven de bestaansreden van het bedrijf en het toekomstbeeld. Andere belangrijke elementen zijn marktstrategie, tactiek en operationele uitvoering. Een goede strategie geeft richting, motiveert medewerkers, zorgt voor onderscheidend vermogen en geeft uitzicht op succes.

Onze toegevoegde waarde

Heeft u moeite met het formuleren van uw bedrijfsstrategie? iTV Media heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van bedrijfsstrategieën. Door onze ervaring, onze specifieke kennis van MKB en onze achtergrond (NIMA-C) kunnen we snel tot de kern komen. Onze benadering heeft zich al vele malen bewezen. Daarbij staat de focus op de klant altijd centraal. Op basis van onze analyse krijgt u handvatten aangereikt om uw bedrijfsvoering effectief bij te sturen met als belangrijkste resultaat: verhoging van efficiëntie, een hoger rendement en hogere groeikansen.

Wat kunt u van ons verwachten?

iTV levert altijd maatwerk. Soms is het genoeg om als een soort bedrijfsdokter een aantal elementen aan te pakken in de strategie, bedrijfsvoering processen of organisatiestructuur. In de meeste gevallen is er meer nodig. Bij het ontwikkelen van uw bedrijfsstrategie kunt u aan de volgende zaken denken:

  • Missie. Hierbij kijken we naar de waarden, de identiteit en het meest elementaire bestaansrecht van het bedrijf. Hoe is de relatie van het bedrijf tot klanten, medewerkers, partners, leveranciers, etc.
  • Visie. In de visie wordt omschreven wat je als bedrijf wilt bereiken. Hieronder vallen toekomstbeeld, ambitie, kernwaarden en het onderscheidende karakter van het bedrijf en/of haar producten. In de visie geef je richting aan. Door een duidelijke visie te hebben geef je aan goed nagedacht te hebben over de toekomst en hoe om te gaan met alle mogelijke onzekerheden die in de toekomst zouden kunnen spelen. Dit heeft een sterk inspirerende werking op de medewerkers.
  • Marktstrategie. Bij de marktstrategie geef je antwoord op de vraag wat precies de overwegingen zijn van uw doelgroep(en) om zaken met u te doen. Hierbij analyseren we uw product assortiment, in welke markt(en) uw bedrijf werkzaam is, uw concurrentiepositie, wat uw waardepropositie is en wat de toegevoegde waarde van de producten is voor uw klanten.
  • Tactiek. Bij de tactiek worden het plan, de middelen en de wegen bepaald om het doel te bereiken. We kijken hierbij o.a. naar de organisatiestructuur, het besturingsmodel, hoe de processen verlopen, in hoeverre ze ‘lean’ zijn, etc.
  • Operationele uitvoering. Hierbij gaat het om de vertaling van de doelstellingen ten aanzien van onder andere marketing en sales, financiën, productontwikkeling en wat nodig is om de doelstellingen te bereiken (budget, middelen, personeel).

Waarom iTV Media

  • Persoonlijke benadering
  • Scherpe prijsstelling
  • Gespecialiseerd in het ‘MKB-groot’ segment

Interesse?

Neem contact met ons op!

Uw naam

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Uw bericht

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

Meer informatie over onze Privacy Statement klik hier.