mediaplanning

In het mediaplan wordt de media keuze, de planning en het budget bepaald. Het mediaplan wordt gebaseerd op de media strategie. Het succes van een campagne hangt af van een goede mediaplanning. Om uw doelstellingen effectief te kunnen bereiken is een grondige analyse van alle mediatypen in relatie tot uw commerciële doelgroepen daarom van groot belang. Bereikcijfers spelen een grote rol bij de keuze van de media. Verder zijn inzetfrequentie en timing belangrijke begrippen.

Onze toegevoegde waarde

Wilt u ook een goede mediaplanning? iTV Media verzorgt al vele jaren de mediaplanning voor een groot aantal klanten. Bij alles wat we doen redeneren we vanuit de doelstellingen en het te bereiken rendement van de klant. Hierdoor hebben we vele succesvolle campagnes kunnen realiseren. Om de commerciële doelgroepen effectief te kunnen bereiken nemen we ook kwalitatieve zaken mee zoals beleving, het juiste umfeld en het gewenste design.

Wat kunt u van ons verwachten?

Als crossmediaal bureau heeft iTV Media kennis van en ervaring met alle mediatypen: TV, radio, online, print en outdoor. Als actieve speler in het medialandschap hebben we een goed overzicht van alle mogelijkheden en weten we goed waar de kansen liggen. Bij de bepaling van uw mediaplan bekijken we per mediatype welke media exploitanten, titels, TV zenders en/of TV programma’s het best binnen de doelstellingen passen. Daarnaast bekijken we het consumptie gedrag van uw doelgroep waarop we vervolgens de keuze voor de juiste tijdstippen en periodes baseren.

Bij de invulling van uw mediaplan spelen onder andere de volgende onderdelen een rol:

  • Bereik. Onder bereik verstaan we het aantal personen dat met een uiting of mediumtype wordt geconfronteerd. Bij het mediaplan gaat het erom dat het bereik hoog is bij de relevante doelgroep. Met hagel schieten heeft geen enkele zin, effectieve communicatie dient zo gericht mogelijk te gebeuren. Per mediumtype worden bereikscijfers anders uitgedrukt. Bij TV is GRP (Gross Rating Point) de maatstaf om het bereik bij de doelgroep uit te drukken (dit is dus iets anders dan kijkdichtheid). Eén GRP is 1% kijkdichtheid binnen de relevante doelgroep.
  • Contactfrequentie. Hiermee wordt het aantal keren dat een persoon met een uiting wordt geconfronteerd bedoeld. Met name bij het introduceren van een nieuw product of het vergroten van de naamsbekendheid is de contactfrequentie van belang.
  • Mediakosten. Dit zijn de kosten die gemoeid zijn om een bepaalde hoeveelheid mensen binnen de doelgroep te bereiken.
  • Umfeld. De effectiviteit van een uiting hangt niet alleen af van het mediumtype of de populariteit van een programma of titel. De commerciële kracht wordt ook bepaald door het umfeld. Het umfeld staat voor context; de omgeving van de uiting. Per mediumtype is dit anders. Bij TV kan dat de redactionele omgeving van een TV zender zijn, of het genre of de titel van de omliggende programmering.
  • Budget. Nadat alle verwachte kosten per medium type in kaart zijn gebracht moet een keuze gemaakt worden welke mix tot de beste resultaten leidt binnen het gestelde budget van de opdrachtgever. Door het grote netwerk en de vele partnerships van iTV Media kunnen wij kortingen bedingen, waardoor wij meer media kunnen inkopen voor een lager budget.
  • Planning. De planning is normaalgesproken de laatste fase van het mediaplan. Dit is een schema waarin overzichtelijk wordt gemaakt wat op welke datum en welk tijdstip gebeurt. Hierin is vaak een aantal bursts opgenomen. Dit zijn tijdvakken van intensieve communicatie, om extra awareness bij de doelgroep te realiseren. iTV Media denkt al in een vroeg stadium na over de mediaplanning. Vooral bij productintroductie is dit van belang, en dit gaat dan ook nog weleens fout. Wij denken met u mee, zodat het nieuwe product ook daadwerkelijk gedistribueerd is op het moment dat de campagne van start gaat.

Waarom iTV Media

  • Groot netwerk bij exploitanten én producenten
  • Ruim 20 jaar TV ervaring
  • Advies en begeleiding van A-tot-Z

Andere diensten

Interesse?

Neem contact met ons op!

Uw naam

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Uw bericht

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

Meer informatie over onze Privacy Statement klik hier.