Begrippenlijst

301 redirect

Een permanente verwijzing. Het verwijst bezoekers en zoekmachines door naar een nieuwe URL. De opgebouwde waarde van de inkomende links wordt overgezet naar de nieuwe URL.

302 redirect

Een tijdelijke verwijzing. De zoekmachines gaan er vanuit dat de oorspronkelijke pagina op korte termijn weer zal werken. De waarde van de inkomende links blijft gekoppeld aan de oorspronkelijke URL.

404 not found (pagina niet gevonden)

Een foutmelding die wordt weergegeven wanneer een niet bestaande pagina van een site wordt opgevraagd. Dit kan veroorzaakt worden door een oude link, een oude vermelding of een URL fout.

Algoritme

Een procedure bestaande uit een reeks bewerkingen (wiskundige regels en formules) om een probleem op te lossen / antwoord te vinden. Bij Google is het algoritme bepalend voor de ranking van de zoekresultaten.

Alt-tag

Een beschrijving die je als een soort label aan een afbeelding mee kunt geven, zodat Google kan ‘lezen’ wat de inhoud van de afbeelding is.

Anchor text

De tekst waarmee een link verbonden is, ook ankertekst genoemd. De ankertekst is de klikbare tekst en is te herkennen doordat deze blauw en onderstreept is.

Backlink

Een inkomende link vanaf een andere website, ofwel een link op een andere site die verwijst naar jouw site.

Black Hat SEO

De vindbaarheid van een site vergroten door middel van technieken die tegen de richtlijnen van Google gaat. Door het gebruik van onofficiële technieken wordt getracht een site beter te laten ranken en dus eigenlijk Google voor de gek gehouden. Zodra zoekmachines doorhebben dat een site Black Hat technieken gebruikt is de kans op een penalty of een ban groot.

Call-to-action

Hiermee spoor je een lezer van je site aan om een bepaalde actie te ondernemen. Dit kan variëren van een aankoop zijn bij een webshop (“koop nu…”) tot het invullen van een formulier (“schrijf je nu in…”) of het downloaden van een whitepaper (“download nu…”). Een call-to-action is een krachtige methode voor het verhogen van een bepaald conversiedoel.

Canonical URL

Hiermee geef je bij zoekmachines aan wat de voorkeurspagina is. Het zorgt ervoor dat pagina’s met duplicate content niet door Google worden geïndexeerd.

CMS (Content Management Systeem)

Een softwaretoepassing (vaak een webapplicatie) waarmee een internetsite of intranet kan worden beheerd. Met een CMS kan een gebruiker betrekkelijk eenvoudig, zonder specialistische ICT kennis, teksten plaatsen en wijzigen, pagina’s en/of afbeeldingen toevoegen. WordPress en Joomla! zijn voorbeelden van populaire CMS-en voor internetsites.

Conversie optimalisatie

Hierbij gaat het om het maximaliseren van het rendement van je site. Een conversie is een actie waarvan je wilt dat bezoekers deze op je site uitvoeren. Een aankoop bij een webshop bijvoorbeeld. Of het invullen van een inschrijfformulier bij site van een uitzendbureau. Wat je conversiedoel ook is, je dient alle mogelijke knelpunten die bezoekers van een conversie kunnen weerhouden zoveel mogelijk te elimineren. Tegelijkertijd is het van belang om methoden die bezoekers motiveren tot een conversie zo effectief mogelijk in te zetten. Wil je dat een bezoeker op jouw website een bepaalde actie uitvoert? Bij een webshop zijn dat alle (verbeter-)acties die ertoe leiden dat klanten meer aankopen doen. Voor een andere site kan het conversiedoel bijvoorbeeld zijn om een formulier in te vullen..

Crawler

Een bot die het web methodisch en geautomatiseerd ‘doorbladert’. Een webcrawler wordt ook wel een spider genoemd. Het scant websites door links van de ene naar de andere webpagina te volgen. De webcrawlingbot van Google heet Googlebot. De Googlebot spoort nieuwe en bijgewerkte pagina’s op om deze toe te voegen aan de Google index.

CTR (Click-Through Rate)

De CTR geeft het aantal klikken op een link of advertentie als percentage van het aantal keer dat deze wordt weergegeven aan. Als een CTR hoog is, dan geeft dit aan dat gebruikers uw link of advertentie nuttig en relevant vinden.

(klikken / vertoningen) x 100%

Dofollow

Door een link een ‘dofollow’ atribuut mee te geven zorg je ervoor dat de crawler van een zoekmachine de betreffende link volgt. Backlinks hebben een grote invloed op de ranking van een pagina in de zoekresultaten. Bij linkbuilding wordt er daarom naar gestreefd dat een backlink een ‘dofollow’ attribuut heeft. Een dofollow backlink heeft meer waarde dan een nofollow link. Het zorgt ervoor dat de pagina sneller wordt opgenomen in de SERP’s.

Duplicate content

Als twee of meer pagina’s dezelfde of nagenoeg dezelfde content hebben is er sprake van duplicate content. Pagina’s die voor ongeveer 70% gelijk zijn worden door Google als duplicate content beschouwd. Sites met duplicate content worden Google lager geïndexeerd. Indien Google teveel duplicate content op een site constateert kan dit ertoe leiden dat deze site een penalty krijgt.

Google Instant

Hiermee vult Google een zoekopdracht automatisch aan. Tijdens het typen zoekt Google in zijn database en probeert te voorspellen waar u naar zoekt. De mogelijke resultaten worden tijdens het typen van de zoekopdracht weergegeven.

Hummingbird

Een algoritme dat ernaar streeft de intentie van de gebruiker beter te begrijpen, zodat de zoekresultaten beter aansluiten op de zoekvraag. Met behulp van semantic search legt Hummingbird verbanden tussen woorden. Het algoritme kijkt naar de betekenis en de context van een zoekopdracht. Hierdoor kunnen complete zinnen en vragen beter worden begrepen, en kan Google beter inschatten in hoeverre een site relevant is voor een zoekopdracht. Hoe relevanter de inhoud van een site voor een zoekopdracht, hoger Google deze site zal ranken. Hummingbird is in september 2013 gelanceerd en heeft invloed op ongeveer 90% van de zoekopdrachten die in Google gedaan worden.

Keyword

Zoekwoord of zoekterm. In zoekmachines wordt naar informatie gezocht aan de hand van keywords. Een short tail keyword is één zoekwoord of een combinatie van maximaal vier zoekwoorden. Long tail keywords is een zoekopdracht dat uit meer dan vier zoekwoorden bestaat. Ruim 70% van de zoekopdrachten in Google is long tail.

Keyword stuffing

Als een bepaald zoekwoord te vaak in een webtekst voorkomt is er sprake van keyword stuffing. De zoekwoord dichtheid (keyword density) is dan te groot. Idealiter mag de zoekwoord dichtheid niet meer dan ongeveer 5% van het totaal aantal woorden zijn.

Landingspagina

Een webpagina binnen je site die speciaal is opgezet en geschreven om conversie te genereren. Bezoekers komen op een landingspagina via een zoekmachine, een online advertentie of bijvoorbeeld en link in een nieuwsbrief of een mail.

Linkbuilding

Hierbij gaat het om het verwerven van backlinks. Hoe hoger de pagerank van een externe site, hoe groter het effect op de ranking van je eigen site, indien hier vandaan een link naar jouw website verwijst. Het is bij linkbuilding van belang dat er naast ‘dofollow‘ ook ‘nofollow‘ links naar je site verwijzen. Het linkpatroon wordt anders onnatuurlijk, wat door Google Penguin bestraft kan worden.

Meta data

Informatie waarmee karakteristieken van gegevens worden beschreven. Voor websites is het toevoegen van metadata belangrijk voor de vindbaarheid in zoekmachines. Voor SEO zijn de paginatitel (page title) en de meta beschrijving (meta description; korte beschrijving van een webpagina) de belangrijkste metadata. Google toont deze informatie in zijn zoekresultatenoverzicht. Hoe krachtiger een paginatitel en meta beschrijving geformuleerd zijn, hoe groter de kans dat gebruikers de pagina bezoeken.

Nofollow

Hiermee maak je zoekmachines duidelijk dat ze een specifieke link of een links op een bepaalde pagina niet moeten volgen. De Googlebot volgt in dit geval deze link(s) niet en verzendt geen Pagerank of ankertekst.

Noindex

Hiermee voorkom je dat een pagina in de zoekresultaten van Google komt. Door noindex aan de HTML-code toe te voegen wordt de pagina niet geïndexeerd. Noindex laat de Googlebot wel crawlen, maar de URL verdwijnt uit de zoekresultaten.

Pagerank

Een algoritme dat de positie van een site in de Google zoekresultaten bepaalt op basis van het aantal links en de waarde van de links. Vroeger was dit de belangrijkste ranking factor bij Google. Tegenwoordig is het slechts een van de 200 factoren. Links die bedoeld zijn om de positie in de zoekresultaten te manipuleren zijn in strijd met de richtlijnen van Google.

Panda

Een aanpassing in het Google algoritme die ervoor zorgt dat sites van lage kwaliteit lager ranken in de zoekresultaten. Panda is in Nederland actief sinds augustus 2011. Het voornaamste doel van Panda is om alle sites waarvan de content van lage kwaliteit is lager in de zoekresultaten te laten ranken. Panda beïnvloedt zo’n 6 tot 9 % van de niet-Engelse zoekopdrachten.

Penalty

Een straf die je krijgt als je de richtlijnen voor webmasters van Google hebt overtreden. Bij een penalty wordt je pagina niet meer in de zoekresultaten van Google getoond of wordt deze veel lager gerankt.

Penguin

Een aanpassing in het Google algoritme die de kwaliteit van links tussen websites beoordeelt. Google Penguin is uitgerold in april 2012 en wordt sindsdien voortdurend bijgewerkt. Het is een zelf lerend systeem dat onnatuurlijke manipulatie van zoekresultaten herkent. Sites die bestraft worden krijgen een penalty of scoren lager in de zoekresultaten.

Ranking factor

Een element dat mede bepaald hoe hoog je site scoort in de zoekresultaten. Google gebruikt ruim 200 ranking factoren in zijn logaritme. Content, de techniek van de site en backlinks behoren tot de belangrijkste ranking factoren.

Robots.txt

Een bestand in dat u in de hoofdmap van uw site kunt plaatsen. Hierin wordt aangegeven welke delen van een site niet toegankelijk zijn voor crawlers van zoekmachines.

SEA (Search Engine Advertising)

Betaalde zoekmachine optimalisatie. Bij SEA worden tegen betaling advertenties boven, naast en onder de natuurlijke zoekresultaten getoond. Bij Google heet dit Adwords. Google heeft twee advertentienetwerken: het Zoeknetwerk (omvat Google Zoeken en andere Google sites zoals Google Maps en Google Shopping plus honderden sites van zoekpartners die geen eigendom zijn van Google, zoals AOL) en het Display Netwerk (omvat Google sites zoals YouTube, Gmail en Blogger plus ruim 2 miljoen andere sites die wereldwijd in totaal meer dan 90% van alle internetgebruikers bereiken).

Semantic Search

Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de score van losstaande trefwoorden, maar ook naar de onderlinge relatie tussen bepaalde woorden. Door deze gegevens te structureren krijgt Google inzicht in wat een website vertelt.

SEO (Search Engine Optimization)

Staat voor zoekmachine optimalisatie. Door het verbeteren van interne en externe factoren krijgt je site een hogere positie in de zoekresultaten van Google, waardoor (potentiële klanten) je site makkelijker kunnen vinden.

SERP

Search Engine Result Page, ofwel de pagina met zoekresultaten in een zoekmachine die na een zoekactie wordt weergegeven.

Spider

(zie crawler)

Title tag

De bovenste (meestal klikbare) regel van een zoekresultaat. De title tag is een erg belangrijk onderdeel van je website, omdat het de titel van je pagina is. Een goede title tag bevat het belangrijkste zoekwoord en laat kort samengevat zien waar de pagina over gaat. De title tag bestaat uit maximaal 65 karakters. Meer mag, maar dan loop de kans dat deze in de Google zoekresultaten wordt afgekapt, omdat er te weinig ruimte is om hem volledig te tonen.

White Hat SEO

Hierbij worden SEO technieken toegepast die in overeenstemming zijn met de richtlijnen van Google. Het schrijven van kwalitatieve goede en unieke content op de website behoort tot de belangrijkste factoren die door Google positief gewaardeerd wordt. White Hat SEO gaat om het legaal optimaliseren van je site en omvat dus geen trucjes zoals bij Black Hat SEO het geval is.